Avís legal

Al present Avís Legal l’Usuari podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els Usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a l’adreça URL https://dejamoniberico.com (des d’ara , el Lloc Web), que DEVINSSI, SL posa a disposició dels Usuaris de l’Internet.

La utilització del Lloc Web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’Usuari del Lloc Web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del Lloc Web, o a causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1. DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB

Nom del titular: Josep Roca

Domicili social: Carrer de Les Valls, 14, Gratallops, Tarragona

CIF: B43737352

Telèfon de contacte: +34 977.839.523

Correu electrònic: jrocadevinssi.com

DEVINSSI, SL és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels Usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa al Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de l’11 de juliol (LSSI-CE).

2. OBJECTE

El Lloc Web facilita als Usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per DEVINSSI, SL a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació de servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés al Lloc Web té caràcter gratuït per als Usuaris del mateix, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels Usuaris.

3.2. Registre d’Usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització del Lloc Web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris del mateix.

3.3. Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En cap cas es recaptaran al menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si sou menor de tretze anys i heu accedit a aquest Lloc Web sense avisar els vostres pares no us heu de registrar com a Usuari.

En aquest web es respecten i es cuiden les dades personals dels Usuaris. Com a Usuari heu de saber que els vostres drets estan garantits.

4. CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Els idiomes utilitzats pel titular dintre el Lloc Web seran el català, el castellà, l’anglès, el francès, el xinès simplificat i el rus. DEVINSSI, SL no es responsabilitza de la no comprensió o no enteniment dels idiomes del Lloc Web per l’Usuari, ni de les seves conseqüències.

DEVINSSI, SL podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins del Lloc Web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als Usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de DEVINSSI, SL, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels Usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hipervincles que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest Lloc Web, seran per a l’obertura del Lloc Web complet, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de DEVINSSI, SL.

5. MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’Usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a DEVINSSI, SL, assumint totes les mesures ce caire tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. DEVINSSI, SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. DEVINSSI, SL no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats al mateix, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus a l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del Lloc Web.

– un mal funcionament del navegador.

– i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

DEVINSSI, S. no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hipervincles que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. DEVINSSI, SL no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’Usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni de bon funcionament d’aquests webs.

DEVINSSI, SL no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels Usuaris a l’accedir al seu Lloc Web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest Lloc Web.

7. ÚS DE LA TECNOLOGIA “GALETES” (“COOKIES”)

El Lloc Web pot emprar galetes o tecnologies similars que es regiran pel que estableix la Política de Galetes, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’Usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

8. NAVEGACIÓ

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’Usuari. La vostra adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, sent necessari que el vostre equip faciliti aquesta adreça IP quan navegueu per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP pot ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre la quantitat de visitants d’aquest Lloc Web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la vostra navegació.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del Lloc Web són propietat de DEVINSSI, SL, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de DEVINSSI, SL. Qualsevol ús del Lloc Web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a DEVINSSI, SL qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap Usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de DEVINSSI, SL.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. DEVINSSI, SL i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del Lloc Web. En cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, DEVINSSI, SL i l’Usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de DEVINSSI, SL.

Actualitzat el 18 d’abril de 2020.

Aquesta web és sobre vi.

Declaro, sota la meva pròpia responsabilitat,
complir amb l'edat mínima legal per consumir alcohol
i responc de manera exclusiva de la veracitat
d'aquesta declaració.