Mesures de protecció relacionades amb el coronavirus SARS-COV-2

Enoturisme al Celler Devinssi, DOQ Priorat: visites al celler, a la vinya i tastos de vins

 

LES MESURES ESMENADES A SOTA ROMANEN SUSPESES FINS EL NOU AVÍS DE LES AUTORITATS.****

Mesures de protecció relacionades amb el coronavirus SARS-COV-2

Elaborades a base de les pautes proporcionades per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola

Parts responsables

Celler Devinssi (nom comercial de Devinssi, SL, NIF B43737352), proveïdor dels serveis: visites al celler, a la vinya i tastos de vins.

Visitants: persones físiques que sol·liciten i reben els serveis del Celler Devinssi.

Responsabilitats dels Visitants

 1. Tots els Visitants seran admesos a la visita al celler havent llegit completament aquest document i havent vist les tarifes de les visites.**
 2. És responsabilitat dels Visitants assegurar-se que el seu desplaçament cap a la comarca del Priorat resti dintre la legalitat.
 3. És responsabilitat dels Visitants evitar el contacte entre ells, tot i les mesures preventives i els recordatoris del Celler Devinssi.
 4. S’haurà de portar posada la mascareta, durant el tast es podrà llevar, sempre seguint les normes de seguretat estipulades.***
 5. En cap cas es podrà compartir la copa o altres estris de tast amb cap altre Visitant.
 6. El grup de Visitants no podrà constar de més de 8 (vuit) 14 (catorze) persones.**
 7. És responsabilitat dels Visitants portar el seu propi calçat còmode, el seu propi barret i la seva pròpia aigua potable.*
 8. Els Visitants hauran de portar certificat COVID digital de la UE.***

Responsabilitats del Celler Devinssi

 1. El personal del Celler Devinssi portarà els equips de protecció individual estipulats i mantindrà les distàncies de seguretat amb els Visitants.***
 2. El Celler Devinssi assegura les distàncies de seguretat entre els Visitants durant la prestació del servei.
 3. El Celler Devinssi assegura les mesures de protecció sanitària prèvies i posteriors a la visita (desinfecció, neteja, ventilació de les instal·lacions, etc.) estipulades.
 4. A l’inici del servei el personal del Celler Devinssi explicarà el cronometratge i el recorregut de la visita.
 5. El tast es farà a la vinya (espai obert i ampli) en el cas de fer bo. Al cas contrari, a la sala de tastos dintre el celler, amb distància estipulada entre persones.
 6. En el cas de triar la visita amb pica-pica, se serviran en racions individuals. Disposem de carnets de manipulador d’aliments.
 7. Les copes i els coberts seran d’ús individual i estaran sotmesos a higienització estipulada.
 8. Es podrà utilitzar el lavabo del celler (una persona alhora).
 9. El personal del Celler Devinssi prendrà el seu temps per preparar les comandes de vi sol·licitades pels Visitants durant la visita, sempre seguint les normes de seguretat.
 10. Les enquestes de satisfacció només es realitzaran telemàticament. També el material comercial sobre el Celler Devinssi només es proporcionarà telemàticament.***

Versió del 10 de juny de 2020.

*Actualització del 25 de juny del 2020.
**Actualització del 14 de juny del 2021.
***Actualització del 22 d'abril del 2022.
****Actualització del 8 de febrer del 2023.

Aquesta web és sobre vi.

Declaro, sota la meva pròpia responsabilitat,
complir amb l'edat mínima legal per consumir alcohol
i responc de manera exclusiva de la veracitat
d'aquesta declaració.