Enoturisme al Priorat: Política de reserves del Celler Devinssi

Política de reserves del Celler Devinssi (DEVINSSI, SL)

RECORDEU: QUALSEVOL CANCEL·LACIÓ ES POT CONVERTIR EN UN VAL D’AJORNAMENT (CANVI DE DATA)  VÀLID DURANT 12 MESOS

1.     Reserves

1.1. Totes les visites es fan amb cita prèvia. L’antelació mínima necessària per a reservar és de 48 hores, excepte en ocasions especials.
1.2. La confirmació de les visites es realitzarà per mail o per whatsapp. La reserva serà confirmada un cop s’haurà abonat l’import de la visita. El Celler Devinssi es reserva el dret de fer excepcions.

2.     Condicions de cancel·lació de la visita

RESUM GRÀFIC DE LES CANCEL·LACIONS: 

(llegiu-ne els detalls més a sota)

Termini de la cancel·lació

Percentatge de la devolució

Grup de 2, 3, 4, 5 o 6 persones

Més de 48 hores abans de l’inici de la visita

100% restant-ne les despeses bancàries

Grup de 2, 3, 4, 5 o 6 persones

Menys de 48 hores abans de l’inici de la visita

0,00%

Grup de més de 6 persones (7, 8, etc.)

Més de 7 dies abans de la data de la visita

100% restant-ne les despeses bancàries

Grup de més de 6 persones (7, 8, etc.)

Menys de 7 dies abans de la data de la visita

0,00%

2.1. Cancel·lació total o parcial amb menys de 48 h: Es penalitzarà amb el 100% de l’import de l’activitat.
2.2. El client ha de comunicar al més aviat possible i en un termini superior a 48 hores, directament a el Departament de Visites del celler, la cancel·lació o qualsevol modificació en la reserva.
2.3. Cancel·lació total o parcial de grups superiors a 6 persones: Més de 7 dies abans de la data de la visita sense penalització. Passat aquest termini, penalització del 100%.
2.4. Les despeses bancàries de tota cancel·lació aniran a compte de client.

2.5. La cancel·lació pot ser substituïda per una modificació acordada (ajornament acordat) de la data de la visita.

 

2.6. Només s’acceptaran les cancel·lacions o les modificacions de la data per escrit a través del formulari de cancel·lació.
2.7. La visita començarà en l’horari acordat, amb un màxim retard de 10 minuts. Passats els 10 minuts de retard, el Celler Devinssi es reserva el dret d’admissió.

3.     Formes de pagament acceptades

4.     Actualització de les condicions dels serveis i dret d’admissió

4.1. El Celler Devinssi es reserva el dret d’actualitzar les condicions dels seus serveis.
4.2. Un comportament indegut per part del visitant suposarà l’abandó del centre.
4.3. El celler es reserva el dret d’admissió.
4.4. Per a més informació contacteu amb nosaltres.

Actualitzat el 22 de juliol del 2021

Aquesta web és sobre vi.

Declaro, sota la meva pròpia responsabilitat,
complir amb l'edat mínima legal per consumir alcohol
i responc de manera exclusiva de la veracitat
d'aquesta declaració.