Celler Devinssi, DOQ Priorat: Conformitat del / de la visitant

  CONFORMITAT DEL / DE LA VISITANT

  NECESSSITATS ESPECIALS

  Al nostre grup hi ha persones amb les següents incompatibilitats alimentàries:

  Al nostre grup hi ha persones amb mobilitat reduïda:

  ANIMALS DE COMPANYIA I MENORS D’EDAT

  Al nostre grup hi ha animals de companyia:

  En triar "sí", accepto la total responsabilitat de la conducta de les mascotes en qüestió i dels possibles danys i estropellaments causats pels animals de companyia en qüestió.

  Al nostre grup hi ha menors d'edat (menys de 18 anys):

  En triar "sí", accepto la total responsabilitat de la conducta dels menors d'edat en qüestió i dels possibles danys i estropellaments causats pels dels menors d'edat en qüestió.

  Aquesta web és sobre vi.

  Declaro, sota la meva pròpia responsabilitat,
  complir amb l'edat mínima legal per consumir alcohol
  i responc de manera exclusiva de la veracitat
  d'aquesta declaració.